Szkolne Towarzystwo Miłośników Czystości Języka Polskiego
List gończy O Towarzystwie Lista ujętych i zlikwidowanych Zasłużeni Krzewiciele

 

 

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.
Mikołaj Rej
 • Przeżyliśmy naleciałości z łaciny, języka francuskiego, germanizację i rusyfikację, a wraz z nimi przymusową naukę języka niemieckiego i rosyjskiego.
  Dziś nasz język ojczysty zalewany jest przez angielczykowe naleciałości, które podstępnie wkradają się nie tylko do języka potocznego, ale także urzędowego. Ale tak samo, jak poradziliśmy sobie z poprzednimi inwazjami językowymi, tak i teraz poradzimy sobie z angielczykowym potopem, bo
  "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrześć mowy. Polski My naród, Polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg."
  Dlatego Szkolne Towarzystwo Miłośników Czystości Języka Polskiego ogłasza rozpoczęcie działań wojennych o kryptonimie:
  100 lat czystości języka na 100 lat niepodległości,
  przeciwko obcym naleciałościom językowym.


 • W każdy poniedziałek zostanie wywieszony list gończy (plakat) z jednym słowem obcego pochodzenia oraz propozycją polskiego zamiennika. Zadaniem uczniów będzie wymyślenie innych polskich odpowiedników obcej naleciałości językowej. Do tego celu będzie służyła skrzynka, do której przez cały tydzień będzie można wrzucić swoje propozycje.


 • W każdy piątek spośród zaproponowanych polskich odpowiedników danego wyrazu wyłonione zostaną najbardziej trafne i wyróżniające się pomysły, a ich autorzy zostaną nagrodzeni oraz wymienieni na specjalnej liście Zasłużonych Krzewicieli Czystości Języka Polskiego.


 • W każdy piątek osoby, które wobec Władz Towarzystwa złożą ustne oświadczenie, iż nie użyły ani razu w danym tygodniu obcego słowa ściganego listem gończym, mogą również liczyć na nagrodę.